หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ พูดอย่างมืออาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551/

พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

Main Author: พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.(อจท.) 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Subjects: ภาษาไทย -- แบบเรียน
การพูด -- แบบเรียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Manual

Call Number: 495.91 พ722ห 2563
Copy 1
Available