ศาสนาและความเชื่อไทดำในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม /

สุมิตร ปิติพัฒน์

Main Author: สุมิตร ปิติพัฒน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: DS556.45.T35 ส843ศ 2545
Copy 1
Available