จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน /

กนกอร ศักดาเดช, บรรณาธิการ

Other Authors: กนกอร ศักดาเดช,
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2563
Subjects: มหาวชิราลงกรณ -- บดินทรเทพยวรางกูร, -- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, -- 2495- -- ราชาภิเษก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: GT5050 จ131 2563
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-30 Recall This
Copy 2
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4305
Volume CD Copy 1
Available
Volume CD Copy 2
Available