สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับนครสีขาว =

The Queen Grandmother and the white city /

บรรณาธิการ ชวลี อมาตยกุล... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ชวลี อมาตยกุล, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, 2562
Subjects: ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี, -- สมเด็จพระ, -- 2405-2498
ราชินี -- ไทย -- ชีวประวัติ
สตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS 578.32.S72 ส243 2562
Copy 1
Available