ขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21 /

คณะผู้จัดสัมมนา, มูลนิธิผู้หญิง...[และคณะ] ; สนับสนุนโดย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

Other Authors: มูลนิธิผู้หญิง, องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, 2543
Subjects: สตรีกับการพัฒนา
การพัฒนาสตรี -- ไทย
สตรี -- ภาวะสังคม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1240.5 ข234 2543
Copy 1
Available