ความรู้กฎหมายทั่วไป =

Introduction to law /

สมยศ เชื้อไทย

Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27
Subjects: กฎหมายแพ่ง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT920 ก675ค 2563
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: KPT920 ก675ค 2563
Copy 1
In transit