ความรู้กฎหมายทั่วไป =

Introduction to law /

สมยศ เชื้อไทย

Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27
Subjects: กฎหมายแพ่ง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!