แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานความรู้ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก =

Educational management guidenlines for knowledge-based cultural tourism development in Bantak district, Tak province /

ขวัญฤทัย โพธิเสน

No Cover Image
Main Author: ขวัญฤทัย โพธิเสน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2563
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (พัฒนศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 326 แผ่น : ภาพประกอบ