การจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน /

ชาติชาย ณ เชียงใหม่

Main Author: ชาติชาย ณ เชียงใหม่
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Subjects: การบริหารรัฐกิจ -- ไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย
อำนาจนิติบัญญัติ -- ไทย
อำนาจบริหาร -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745 ช518ก 2563
Copy 1
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 921/64
Copy 2
Cataloging Quick Book