จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" /

ศุภมิตร ปิติพัฒน์

Main Author: ศุภมิตร ปิติพัฒน์
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Subjects: ประชาธิปไตย -- ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 924/64
Copy 2
Cataloging Quick Book

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745 ศ712จ 2563
Copy 1
Available