สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ.2562 /

ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ, รัชวดี แสงมหะหมัด

Main Author: ถวิลวดี บุรีกุล
Other Authors: สติธร ธนานิธิโชติ, รัชวดี แสงมหะหมัด, สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Subjects: ประชาธิปไตย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 917/64
Copy 2
Cataloging Quick Book

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JC421 ถ282ส 2563
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This