กลยุทธ์การให้ :

เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน /

พัชรินทร์ สิรสุนทร

Main Author: พัชรินทร์ สิรสุนทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Subjects: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
การพัฒนาแบบยั่งยืน
อุตสาหกรรม -- แง่สังคม
การให้
ความสำเร็จทางธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HD53 พ523ก 2563
Copy 7
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 10
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD53 พ523ก 2563
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-14 Recall This
Copy 2
Available
Copy 1
Cataloging Quick Book