โนรา :

ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต = Nora : A living dancs tradition of Southern Thailand /

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Other Authors: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2563
Subjects: โนรา
การรำ -- ไทย -- (ภาคใต้)
นาฏศิลป์ -- ไทย -- (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GV1796.N67 น945 2563
Copy 1
Available
Copy 2
Available