จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย =

Ethics of the university lecturers profession /

ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ, ดรุณี ภู่ขาว

Other Authors: ประทีป ฉัตรสุภางค์, ดรุณี ภู่ขาว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
Subjects: อาจารย์มหาวิทยาลัย -- จรรยาบรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- จริยธรรม
จริยธรรมในการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1779 จ166 2559
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available