รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน (ปี 2: ผลกระทบจากการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย) /

อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ

No Cover Image
Main Author: อัครพงศ์ อั้นทอง
Other Authors: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ, ณัฐพล อนันต์ธนสาร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มูนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561
Subjects: นักท่องเที่ยวชาวจีน -- ไทย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย
ชาวจีน -- การท่องเที่ยว
พฤติกรรมผู้บริโภค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G155.T5 อ476ร 2561
Copy 1
Available