รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กำเนิดและพัฒนาการของตลาดนัดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน =

(The Origin and Evolution of Periodic Markets and Petty Traders in Northeast of Thiland) /

สุวิทย์ ธีรศาศวัต, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: สุวิทย์ ธีรศาศวัต, (หัวหน้าโครงการ)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563
Subjects: ตลาดสด -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้ประกอบการ -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!