ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี /

สมศรี ชัยวณิชยา

Main Author: สมศรี ชัยวณิชยา
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563
Subjects: ตลาด -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HF5475.T5 ส279ต 2563
Copy 1
Available