รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดสุรินทร์ =

(The Origin and Evolution of Fresh Market, Market Fair and Petty Traders in The Northeast of Thailand) /

จักรพงษ์ เจือจันทร์

Main Author: จักรพงษ์ เจือจันทร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563
Subjects: ตลาดสด -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้ประกอบการ -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HF5475.T52.NE63 จ223ร 2563
Copy 1
Available