2500 : สฤษดิ์-เผ่า เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด /

บัญชร ชวาลศิลป์

Main Author: บัญชร ชวาลศิลป์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2563
Subjects: การปฏิรูปการเมือง
การต่อสู้ทางการเมือง
ไทย -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 บ113ส 2563
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-7 Recall This