ประเพณีสร้างสรรค์ ในสังคมไทยร่วมสมัย /

ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ

Other Authors: ศิราพร ณ ถลาง,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน), 2560
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Series: เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ; ลำดับที่ 106
เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ; ลำดับที่ 106
Subjects: พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ป332 2560
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This