ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม :

การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม /

อานันท์ กาญจนพันธุ์

Main Author: อานันท์ กาญจนพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Subjects: สังคมศาสตร์ -- วิจัย
สังคมศาสตร์ -- วิธีวิทยา
การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 อ624ท 2563
Copy 1
Checked out Due: 2022-6-30 Recall This
Copy 2
Available