บรรณานุกรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย ในรอบครึ่งทศวรรษ (พ.ศ. 2550-2555) /

คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง, ธันยพงศ์ สารรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

Other Authors: ธันยพงศ์ สารรัตน์, วรพจน์ วิเศษศิริ, ศศิธร คงจันทร์, สิทธิโชค อนุจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556
Subjects: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- บรรณานุกรม
ไทย -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- บรรณานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information