บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทย/

ศุภชัย สมเจริญ

No Cover Image
Main Author: ศุภชัย สมเจริญ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: คณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
ประชาธิปไตย
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง
Online Access: วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 22, ฉบับที่ 64 (มกราคม - เมษายน 2563), หน้า 215-228
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!