อำนาจกับการให้และการรับ : กรณีศึกษาบทและละครนอกเรื่องสังข์ทอง

Power of Giving and Receiving : A Case Study of Lakhorn Nork "Sang Thong"/

กาญจนา วิชญาปกรณ์

No Cover Image
Main Author: กาญจนา วิชญาปกรณ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: บทละครไทย
สังข์ทอง
การให้
Online Access: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 14-44
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 14-44