การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย=

The Development of Community Participation on the Management of Eco-cultural Tourism Sites at Phu Tao Pong, Ban Bueng Kum, Na Ho Sub-district, Dansai District, Loei Province/

พยุงพร ศรีจันทวงษ์

No Cover Image
Main Author: พยุงพร ศรีจันทวงษ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
Online Access: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 75-99
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02459nab a2200181 a 4500
001 1017754
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a พยุงพร ศรีจันทวงษ์ 
245 1 0 |a การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย=  |b The Development of Community Participation on the Management of Eco-cultural Tourism Sites at Phu Tao Pong, Ban Bueng Kum, Na Ho Sub-district, Dansai District, Loei Province/  |c พยุงพร ศรีจันทวงษ์ 
246 3 0 |a The Development of Community Participation on the Management of Eco-cultural Tourism Sites at Phu Tao Pong, Ban Bueng Kum, Na Ho Sub-district, Dansai District, Loei Province 
260 |a 2563 
362 0 |a วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  |g ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 75-99 
650 4 |a การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  |x การมีส่วนร่วมของประชาชน 
650 4 |a วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/268252/LibraryHas#tabnav  |y วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 75-99  |z ออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 6  |c 2021-02-18 13:20:05  |d 2021-08-10 10:26:28  |e nul  |f n  |g 2021-02-18  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s tha  |t    |v การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย= The Development of Community Participation on the Management of Eco-cultural Tourism Sites at Phu Tao Pong, Ban Bueng Kum, Na Ho Sub-di