อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยวน : แนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์=

Tai-Yuan Ethnic Group: Conceptual Framework for Creation and Product Development/

วราภรณ์ เชิดชู [และคณะ..]

No Cover Image
Main Author: วราภรณ์ เชิดชู
Other Authors: นวัทตกร อุมาศิลป์, ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์, ขวัญชนก โชติมุกตะ, ษมา อยู่สุข
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: ชาติพันธุ์ไทยวน
ผลิตภัณธ์ชมชน
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
Online Access: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 200-222
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02027nab a2200241 a 4500
001 1017794
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a วราภรณ์ เชิดชู 
245 1 0 |a อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยวน : แนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์=  |b Tai-Yuan Ethnic Group: Conceptual Framework for Creation and Product Development/  |c วราภรณ์ เชิดชู [และคณะ..] 
246 3 0 |a Tai-Yuan Ethnic Group: Conceptual Framework for Creation and Product Development 
260 |a 2563 
362 0 |a วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  |g ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 200-222 
650 4 |a ชาติพันธุ์ไทยวน 
650 4 |a ผลิตภัณธ์ชมชน 
650 4 |a อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
700 0 |a นวัทตกร อุมาศิลป์ 
700 0 |a ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ 
700 0 |a ขวัญชนก โชติมุกตะ 
700 0 |a ษมา อยู่สุข 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/268252/LibraryHas#tabnav  |y วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 200-222  |z ออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 5  |c 2021-02-22 09:54:57  |d 2021-02-24 09:35:03  |e nul  |f n  |g 2021-02-22  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยวน : แนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์= Tai-Yuan Ethnic Group: Conceptual Framework for Creation and Product Development/