จุดตัดของเรื่องต้องห้ามในพื้นที่ความรู้ /

อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการ

Other Authors: อานันท์ กาญจนพันธุ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
Subjects: พหุนิยมทางวัฒนธรรม
พหุวัฒนธรรมเนียม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, New Acquisition(2nd Fl)

Call Number: HM1271 พ979ว 2563
Copy 1
Available