100 เอกสารสำคัญ :

สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 9 /

วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ

Other Authors: วินัย พงศ์ศรีเพียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2554
Subjects: จารึก -- ไทย
จดหมายเหตุ
วรรณกรรมไทย
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- หลักฐานและแหล่งข้อมูล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information