การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI /

ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

Main Author: ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563
Subjects: ไมโครซอฟต์เพาเวอร์บีไอ
การสร้างมโนภาพสารสนเทศ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์เชิงภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์แบบจินตภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QA76.9.I52 ธ171ก 2563
Copy 2
Available
Copy 3
Checked out Due: 2022-6-30 Recall This
Copy 1
Available