การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI /

ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

Main Author: ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563
Subjects: ไมโครซอฟต์เพาเวอร์บีไอ
การสร้างมโนภาพสารสนเทศ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์เชิงภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์แบบจินตภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 279 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9786162860126