พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 =

The Organic Act on procedures of the constitutional court B.E. 2561(2018) /

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

Other Authors: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2640 พ371 2563
Copy 1
Available
Copy 2
Available