แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน /

คณะทำงาน จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ ... [และคนอื่นๆ].

Other Authors: จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์., สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
การพัฒนาแบบยั่งยืน.
การพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจพอเพียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445.Z9E5 น928 2563
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: HC445.Z9E5 น928 2563
Copy 1
Available