ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม =

Introduction to food and beverage /

สุพรรษา เทียมประสิทธิ์

Main Author: สุพรรษา เทียมประสิทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
Subjects: บริการอาหาร
อาหาร
เครื่องดื่ม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!