คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) /

เดชฤทธิ์ มณีธรรม, ธนบรรณ ตะทวี

Main Author: เดชฤทธิ์ มณีธรรม
Other Authors: ธนบรรณ ตะทวี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563
Subjects: ปัญญาประดิษฐ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, New Acquisition(2nd Fl)

Call Number: Q335.7 ด837ค 2563
Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This
Copy 1
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: Q335.7 ด837ค 2563
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This