ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ :

จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ /

ชำนาญ ปาณาวงษ์

Main Author: ชำนาญ ปาณาวงษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: วิจัยเชิงคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, New Acquisition(2nd Fl)

Call Number: H62 ช532ร 2563
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This
Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This