การปรับโครงสร้างบุญประเพณี : เศรษฐกิจแบบศีลธรรมในสังคมชาวนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังชาวนาในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทอีสาน กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีไคออก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี=

Resturing Traditional Merit Making: The Moral Economy of Contemporary Peasant Society and The Transformation of Post Peasant Society in Isan Rurban Area, A Case Study of Baan Sri-Kai Ok, Amphoe Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province/

ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์

No Cover Image
Main Author: ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: ความเป็นอยู่และประเพณี
สังคมวิทยาชนบท
Online Access: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 149-188
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02715nab a2200181 a 4500
001 1018950
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ 
245 1 0 |a การปรับโครงสร้างบุญประเพณี : เศรษฐกิจแบบศีลธรรมในสังคมชาวนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังชาวนาในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทอีสาน กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีไคออก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี=  |b Resturing Traditional Merit Making: The Moral Economy of Contemporary Peasant Society and The Transformation of Post Peasant Society in Isan Rurban Area, A Case Study of Baan Sri-Kai Ok, Amphoe Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province/  |c ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ 
246 3 0 |a Resturing Traditional Merit Making: The Moral Economy of Contemporary Peasant Society and The Transformation of Post Peasant Society in Isan Rurban Area, A Case Study of Baan Sri-Kai Ok, Amphoe Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province 
260 |a 2563 
362 0 |a ารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 149-188 
650 4 |a ความเป็นอยู่และประเพณี 
650 4 |a สังคมวิทยาชนบท 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/231963/LibraryHas#tabnav  |y วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 149-188  |z ออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2021-04-29 10:10:16  |d 2021-04-29 10:10:16  |e nul  |f n  |g 2021-04-29  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การปรับโครงสร้างบุญประเพณี : เศรษฐกิจแบบศีลธรรมในสังคมชาวนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังชาวนาในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทอีสาน กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีไคออก อำเภอวารินชำรา