เฮนรี พาร์คเคอร์ และต้นกำเนิดแนวคิดเรื่องอำนาจสูงสุดของรัฐสภาในศตรวรรษที่ 17 ของอังกฤษ=

Henry Parker and the Origin of Parliamentary Supremacy in 17th Century England/

เอกลักษณ์ ไชยภูมิ

No Cover Image
Main Author: เอกลักษณ์ ไชยภูมิ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: เฮนรี -- พาร์คเคอร์
อำนาจสูงสุดของรัฐสภา
สงครามกลางเมือง -- อังกฤษ
Online Access: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 229-256
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 229-256