ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ :

หมอสงวน ผู้วางรากฐานระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทย /

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

Main Author: ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Subjects: สงวน -- นิตยารัมภ์พงศ์
แพทย์ -- ไทย -- ชีวประวัติ
การแพทย์ -- ไทย -- ประวัติ
สาธารณสุข -- ไทย -- ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: R612.S23 ศ734ผ 2563
Copy 1
Available
Copy 2
Available