ทฤษฎีคติชนวิทยา :

วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน /

ศิราพร ณ ถลาง

Main Author: ศิราพร ณ ถลาง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Subjects: ตำนาน -- ไทย
คติชาวบ้าน -- ไทย
นิทานพื้นเมือง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GR312 ศ444ท 2563
Copy 1
Checked out Due: 2022-1-31 Recall This

Humanities, Stack

Call Number: GR312 ศ444ท 2563
Copy 1
Available