รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยี Web-GIS, AHP และ Internet of things =

Development multi-criteria decision support system for econmic cropping area based on Web-GIS, AHP and Internet of Things /

สิทธิชัย ชูสำโรง

No Cover Image
Main Author: สิทธิชัย ชูสำโรง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562
Subjects: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G70.212 ส722ร 2562
Copy 1
Available