กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน /

จรัญ ภักดีธนากุล

Main Author: จรัญ ภักดีธนากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15
Subjects: กฎหมายลักษณะพยาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พยานหลักฐาน
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คำอธิบาย
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1672 จ154ก 2563
Copy 1
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1672 จ154ก 2563
Copy 1
Available
Copy 2
Available