100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ :

100 Social Innovations from Finland /

Ilkka Taipale, บรรณาธิการ ; กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ, แปล ; อลิสา สันตสมบัติ, บรรณาธิการแปล

Other Authors: Taipale, Ilkka,, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ,, อลิสา สันตสมบัติ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2563
Subjects: ฟินแลนด์ -- การเมืองและการปกครอง
ฟินแลนด์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, New Acquisition(2nd Fl)

Call Number: HN532.7 ห159 2563
Copy 2
Available
Copy 3
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This
Copy 1
Available