การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ POWER QUERY /

ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

Main Author: ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564
Subjects: การจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5548.4.M523 ธ394ก 2564
Copy 1
Checked out Due: 2022-1-31 Recall This
Copy 1
Available