ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี /

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

Other Authors: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,, สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2562
Subjects: Geriatrics
Health -- Services -- for -- the -- Aged
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Aged
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WT100 ป269 2562
Copy 1
Available