การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน /

ผู้เขียน ฐิติพร สินสุพรรณ, พรรณวดี สมบูรณ์, ชนิดาภา ยุกตะทัต : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Main Author: ฐิติพร สินสุพรรณ
Other Authors: พรรณวดี สมบูรณ์, ชนิดาภา ยุกตะทัต, กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 2566/64
Copy 1
Cataloging Quick Book