"ความเป็นพลเมืองทางการเมือง" ในโลกยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาจำเลยในข้อหาละเมิด ม.112=

"Political Citizenship" in the Digital Age : A Case Study the Defendants accused Under Article 112 of the Criminal Code/

อัจฉรา รักยุติธรรม

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา รักยุติธรรม
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2564
Subjects: พลเมืองไทย
การแสดงออก
รัฐประชาชาติ
หมิ่นประมาท
พื้นที่ออนไลน์
Online Access: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564), หน้า 115-150
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564), หน้า 115-150

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article