การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/

โชติกา สงคราม

No Cover Image
Main Author: โชติกา สงคราม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Thesis Information: การค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
Subjects: ความน่าจะเป็น
การเรียนรู้จากการรู้คิด
Online Access: Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext