เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลิกนิก :

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต = Automated chemical analyzzers : past, present and future /

พรทิพย์ โล่ห์เลขา

No Cover Image
Main Author: พรทิพย์ โล่ห์เลขา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: CHEMISTRY, ANALYTICAL.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QY90 พ239ค 2534
Copy 3
Available
Copy 8
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 9
Available
Copy 10
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QY90 พ239ค 2534
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available