การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนจากหัวใจทางคลีนิค =

Clinical echocardiography /

บรรณาธิการ, ยงยุทธ สหัสกุล

Other Authors: ยงยุทธ สหัสกุล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Echocardiography.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WG141.5.E2 ก451 2534
Copy 8
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WG141.5.E2 ก451 2534
Copy 9
Available
Copy 5
Available
Copy 10
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available