กฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตแพทย์ = Laws and ethics in dentistry /

พิศาล เทพสิทธา

Main Author: พิศาล เทพสิทธา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พชรการพิมพ์, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Ethics, Dental
Legislation, Dental
DENTISTS –– legislation & jurisprudence.
ETHICS, DENTAL.
รรยาบรรณทันตแพทย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WU32.1 พ757ก 2535
Copy 3
Available
Copy 7
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 10
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 9
Available
Copy 8
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WU32.1 พ757ก 2535
Copy 11
Available